TRANSPORT

-        Đường cao tốc đô thị;

-        Đường trục chính đô thị, đường trục đô thị;

-        Đường liên khu vực, đường khu vực;

-        Đường phố nội bộ: đường đi bộ, đường xe đạp;

-        Bãi đỗ xe : trên mặt đất, dưới mặt đất;

-        Bến xe;

-        Trạm thu phí, trạm sửa chữa.

-        Tàu điện ngầm;

-        Đường sắt trên cao;

-        Đường sắt nội đô.

-        Cầu đường bộ (đường ô tô, đường sắt);

-        Cầu bộ hành;

-        Cầu cho các loại đường ống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-        Hầm đường ô tô;

-        Hầm đường sắt;

-        Hầm bộ hành cho người đi bộ.

....