Contract signing ceremony between DDIC and Ngoc Hung footwear Company

Posted at: 09/02/2015

Công trình xây dựng nhà xưởng sản xuất giày thuộc cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với diện tích hơn 6500m2 và vốn đầu tư 100% của Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng.


Ngày 10 tháng 11 năm 2014, hai bên đã có cuộc họp quan trọng với nội dung trao đổi về các thiết kế kết cấu nhà xưởng, các hạng mục phụ trợ...


Sau một thời gian trao đổi hai bên đã ký kết hợp đồng xây dựng các hạng mục nhà xưởng và phụ trợ. Lễ khởi công dự kiến vào ngày 04 tháng 02 năm 2015.

Related News

View more