Progress of Sunray footwear factory: March 2016

Posted at: 19/08/2016

Thi công kho 2: sơn bả hoàn thiện

Thi công bể nhật nguyệt

Thi công bể nước thải sản xuất

Thi công đổ bê tông đường 8,9,10,11

Thi công hoàn thiện hệ thống PCCC kho 2, 3

Thi công nhà để xe oto

Thi công nhà nhân sự

 

Related News

View more