Progress of Sunray footwear factory: April 2016

Posted at: 20/08/2016

Thi công phòng cách âm

Thi công bể nhật nguyệt

Thi công kho 2

Thi công hệ thống PCCC kho 2

Thi công nhà nhân sự

 

Related News

View more