Progress of Junzhen garment factory: March 2016

Posted at: 19/08/2016

Thi công đường nội bộ

Thi công kho hoá chất

Thi công nhà lò hơi

Thi công nhà canteen

Thi công bể xử lý nước thải sản xuất

Thi công bể xử lý nước thải sinh hoạt

 

 

Related News

View more