Chung cư Dream Center Home

- Địa điểm:  282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Giá trị: 18.111.000.000 VNĐ

- Thời gian thi công: 05/2016 - 04/2017

- Tổng thầu xây dựng: Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội