Đường, vỉa hè, thoát nước đoạn 1-2-3, cầu kênh Tư thị trấn Trần Đề

Địa điểm: Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị thực hiện: 30.285.000.000 VND

Thời gian thi công: 07/2015 - 01/2017

Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CPĐTXDPT Đông Đô - Công ty CP Falcon Việt Nam

Chủ đầu tư: UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng