Nhà máy Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng

Dự án nhà máy Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng được xây dựng trên diện tích 65.625 m2, bao gồm các hạng mục: 02 nhà xưởng, 03 nhà kho, 01 nhà văn phòng, 01 nhà để xe + căng tin và các hạng mục phụ trợ khác. 

- Địa điểm:  Cụm công nghiệp Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

- Giá trị: 290.092.000.000 VNĐ

- Thời gian thi công: 02/2015 – 12/2017

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng