Nhà máy Công ty TNHH Giày Ngọc Tề

- Địa điểm: Lô L5. KCN dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

- Giá trị: 490.438.429.245 VNĐ

- Thời gian thi công: 09/2018 - 01/2020 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày Ngọc Tề