Nhà máy Công ty TNHH May mặc Jun Zhen

Dự án nhà máy Công ty TNHH May mặc Jun Zhen được xây dựng trên diện tích 93.733 m2, bao gồm các hạng mục: 01 xưởng may và đóng gói, 01 xưởng giặt nhuộm, 01 nhà kho, 01 nhà văn phòng, 01 nhà căng tin, 01 nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.  

- Địa điểm:  Khu công nghiệp Bảo Minh, Vụ Bản, Nam Định

- Giá trị: 402.335.000.000 VNĐ

- Thời gian thi công: 05/2015 - 11/2016

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH May mặc Jun Zhen