Nhà xưởng Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu

Dự án nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu tại Khu công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 12/2015 - 07/2016

- Giá trị: 15.130.000.000 VNĐ

Giai đoạn 2: 05/2017 - 09/2017

- Giá trị: 14.310.000.000 VNĐ