Lịch sử

Tổng quan công ty
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô tiền thân là công ty cổ phần xây dựng Đông Đô được thành lập tháng 05 năm 2005 tại Hà Nội. Trải qua các thời kỳ phát triển, kiện toàn bộ máy và ổn định tổ chức, Công ty đã chính thức mang tên công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô.

 
Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, với sự nhạy bén nắm bắt cơ hội, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, các đối tác trong và ngoài nước, Công ty đã dần tạo được uy tín trên thị trường, khẳng định được vị thế là một trong những Công ty chất lượng, uy tín trong ngành xây dựng. Thị trường hoạt động của Công ty tương đối rộng lớn và được phân bổ trên phạm vi toàn quốc, kinh doanh đa dạng và tiếp cận với nhiều lĩnh vực kinh doanh mới.

 
Sau nhiều năm hoạt động trong cơ chế thị trường, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, nâng cao nguồn vốn và năng lực sản xuất, xây dựng hệ thống các đối tác chiến lược … nhờ đó doanh thu hàng năm không ngừng tăng trưởng ở mức cao và ổn định.

 
Với tôn chỉ Tâm: tận tâm, tận lực với công việc. Tín: uy tín về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, hợp tác chặt chẽ, bền vững, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô mong hướng tới sự hợp tác với tất cả các đối tác, bạn bè trong, ngoài nước trên nhiều lĩnh vực và mọi phương diện của nền kinh tế vì mục tiêu “Hợp tác toàn diện, phát triển song phương ổn định, bền vững”.