Tiến độ công trình nhà máy giày Ngọc Tề Phố Nối: Tháng 05/2019

Đăng ngày: 05/06/2019

Thi công Xưởng 1

Thi công Xưởng 2

Thi công Xưởng 3

Thi công Xưởng 4

Thi công Nhà Văn Phòng

Thi công Nhà nghỉ chuyên gia

Thi công Nhà xe và căng tin

Thi công kho 1

Tin liên quan

Xem tiếp