Tiến độ công trình nhà máy giày Ngọc Tề Phố Nối: Tháng 08/2019

Đăng ngày: 06/09/2019

Thi công xưởng 2

 

Thi công xưởng 3

Thi công nhà văn phòng

Thi công nhà xe và căng tin

Thi công kho 1

Thi công kho 2

 

 
Tin liên quan

Xem tiếp