Tiến độ công trình nhà máy giày Ngọc Tề Phố Nối: Tháng 11/2019

Đăng ngày: 04/12/2019

Thi công xưởng 1

Thi công xưởng 2

Thi công xưởng 3

 

Thi công nhà nghỉ chuyên gia

Thi công nhà văn phòng

Thi công nhà xe và căng tin

Thi công hạ tầng

Tin liên quan

Xem tiếp