Tiến độ công trình nhà máy giày Ngọc Tề Phố Nối: Tháng 12/2019

Đăng ngày: 06/01/2020

Thi công xưởng 1

Thi công xưởng 2

Thi công nhà nghỉ chuyên gia

Thi công nhà văn phòng

Thi công nhà xe và căng tin

Tin liên quan

Xem tiếp